Ring på 3131 1136

Ejerforening

Når du bliver ejer af en ejerlejlighed, bliver du automatisk medlem af ejendommens ejerforening. Medlemskabet af en ejerforening forpligter ejeren til at betale obligatoriske ejerforeningsudgifter, idet drifts- og vedligeholdelsesudgifterne alt sammen koster penge.

Ejerforeningen varetager ejerne af ejerlejlighedernes indbyrdes interesser, herunder drift og vedligeholdelse af ejendommen samt tilliggende fællesarealer.

Ejerlejlighedens vedtægter, generalforsamlingsreferat(er), det seneste årsregnskab, budget, forsikringspolice, husorden og ejerlejlighedsskemaet er de relevante dokumenter, man som ejer af en ejerlejlighed skal sætte sig godt ind i. Nedenfor redegøres nærmere for en del af de ovenfor nævnte dokumenter.

Vedtægterne regulerer ejerforeningen, og kan betegnes som ejerforeningens ”grundlov”. Af vedtægterne vil typisk fremgå regler for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i ejerforeningen. Vedtægterne kan endvidere indeholde regler vedrørende begrænsninger i ejernes råderet over ejerlejligheden, fx hvilke husdyr der er tilladt/ ikke tilladt eller hvilke regler, der er for udlejning af den pågældende lejlighed. Såfremt ejerforeningen ikke har udarbejdet egne vedtægter, gælder en standardvedtægt, og hvis der er vedtaget en husorden, gælder denne sideordnet.

Generalforsamlingsreferat(er), årsregnskab og budget. På generalforsamlingen fremlægges og vedtages det seneste årsregnskab og budget for foreningen for det kommende år. Det er derudover også på generalforsamlingen, at bestyrelsen bliver valgt, og andre væsentlige forhold vedrørende ejendommen bliver drøftet. Efter hver generalforsamling udarbejdes der et referat over mødet. Hvordan det går i ejerforeningen og hvilke beslutninger, der er blevet truffet, kan blandt andet læses i generalforsamlingsreferatet.

Ejerforeningens årsregnskab og budget giver et billede af foreningens økonomi.

Ejerlejlighedsskemaet er et spørgeskema, der er besvaret af administrator – deraf også kaldet administratorbesvarelsen. Skemaet indeholder blandt andet oplysninger om faste og eventuelt ekstraordinære udgifter, restancer, pant- og forsikringsforhold, ejendommens faciliteter, udlejningsregler m.v. Det kan også betegnes, som værende en opsamlingsliste af alle de væsentlige oplysninger, der er om ejerlejligheden.

Forsikringspolicen for ejendommen indeholder oplysninger om forsikringens dækningsomfang. Som køber af en ejerlejlighed skal policen gennemgås nøje, idet der kan gælde afvigende forsikringsregler vedrørende ansvar for ejeren og ansvarsfrihedsregler for ejerforeningen i specifikke tilfælde.

Ovenstående dokumenter er en typisk del af boligadvokatens gennemgang af bolighandlen, så hvis du som køber synes, at alle dokumenterne kan virke uoverskuelige, står boligadvokaten til rådighed for dig.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her