Ring på 3131 1136

Før din sag i Ankenævnet for Forsikring

Kontakt din advokat på telefonen eller via e-mail for rådgivning vedr. juridisk bistand i de forskellige klageinstanser. Trygt og sikkert. BV Advokater.
kontakt@bv-advokater.dk
31 31 11 36

Få succes i din retssag med BV Advokater

Leder du efter hjælp til at føre en sag i Ankenævnet for Forsikring? Læs mere om, hvad Ankenævnet for Forsikring er for en instans og bliv klogere på, hvordan BV Advokater kan hjælpe dig med at få succes, når du skal føre sag i Ankenævnet for Forsikring. 

Vi er specialiserede i retssager og står for alt det juridiske, og vi lover at kæmpe for et retfærdigt resultat for dig som vores klient. Besøg os på et af vores kontorer i Aarhus og København.

Få et uforpligtende tilbud

  Læs mere om Ankenævnet for Forsikring

  Ankenævnet for Forsikring er en klageinstans, hvor tvister mellem private forsikringstagere og forsikrings- eller pensionsselskaber behandles og afgøres. Du har mulighed for at indklage afgørelsen fra dit forsikringsselskab eller dit pensionsselskab.

  Inden du klager, skal du vide, at du først kan klage til Ankenævnet For Forsikring efter, at du har klaget til dit forsikringsselskab og har modtaget besked om, at de fastholder deres afgørelse eller, at de ikke svarer dig. Det er vigtigt at klage skriftligt til forsikringsselskabet med henblik på senere dokumentation.

  Vær opmærksom på, at din retshjælpsforsikring i udgangspunktet ikke dækker udgifter til repræsentation ved Ankenævnet. Hos BV Advokater repræsenterer vi forsikringstagere mod deres forsikrings- eller pensionsselskab ved Ankenævnet for Forsikring. Vi varetager hele sagsbehandlingen og sikrer, at du får den retmæssige erstatning, du fortjener. Overlad trygt din forsikringssag til os, og lad os arbejde for din retfærdighed.

  Når du har os ved din side, så kan du trygt overlade sagens juridiske detaljer til os. Vi kan oplyse dig om sagens ventetid, afgørelse og give dig overblik over de relevante detaljer. Med BV Advokater er du sikker på solid juridisk bistand gennem sagen hos Ankenævnet for Forsikring.

  Vi skaber klarhed og tryghed i sagens proces.

  kontakt@bv-advokater.dk31 31 11 36
  Retssager og voldgiftssager hos Casper. Advokat og ekspert.

  Inden Ankenævnet afsiger kendelse

  I processen med at afgøre en sag, vil Ankenævnet formidle deres kendelse efter nøje overvejelse. Før denne afgørelse træffes, inviteres selskabet til at kommentere på den indgivne klage, og du får ligeledes mulighed for at fremsætte bemærkninger til selskabets svar.

  Når Ankenævnet har fuldt behandlet sagen, vil de officielt afsige deres kendelse. Det er dog vigtigt at påpege, at et forsikringsselskab, selv efter kendelsen, ikke er retligt forpligtet til at efterkomme afgørelsen. I tilfælde af at forsikringsselskabet beslutter ikke at følge kendelsen, er de pålagt at meddele dette til Ankenævnet indenfor en tidsramme på 30 dage.

  Det skal understreges, at Ankenævnets kendelse ikke pålægger forsikringsselskabet en juridisk forpligtelse til at efterleve afgørelsen. Hvis forsikringsselskabet afviser at følge Ankenævnets afgørelse, åbner muligheden sig for at anlægge en retssag ved domstolene for at forfølge sagen yderligere. Dette markerer en videre juridisk instans, hvor spørgsmål om ret og pligt vil blive afklaret med sædvanlig omhu og professionalisme. Med BV Advokater ved din side, er du sikker på, at du får det mest fordelagtige udgangspunkt.

  BV Advokater er din sikre vej til retfærdighed

  Vi baserer vores rådgivning på konkret erfaring og ekspertise, og vores tilgang er solidt forankret i tidligere succesfulde sager. Med BV Advokater får du ikke kun løfter – du får resultater. Vi bringer klarhed til komplekse sager, og vores tilfredse klienter er beviset på vores evne til at sikre retfærdighed. Lad BV Advokater være din garant for en effektiv håndtering af Ankenævnet for Forsikring.

  Ring ved spørgsmål

  Vent ikke på unødvendige forsinkelser. Ring til os på 31 31 11 36 og start rejsen mod en succesfuld håndtering af din sag. Med vores advokater, som er specialiserede i retssager, står vi klar til at sikre, at du står stærkt juridisk, hvad enten det er i Ankenævnet for Forsikring eller over for domstolene. Lad os sammen sikre din retfærdighed og tryghed i forsikringsanliggender. Med BV Advokater kan du trygt opnå en fair og retfærdig behandling. Kontakt os og lad os aftale, hvordan vi fører din sag.

  Vores advokater tilbyder retfærdig rådgivning i retssager.