Ring på 3131 1136

Kontakt os

Skriv eller ring til os og få en uforpligtende snak om dit dødsbo.

Brug for hjælp?

Skriv til os på kontakt@bv-advokater.dk

Telefontider
Mandag til torsdag fra kl. 09.00 til 17.00
Fredag fra kl. 09.00 til 16.00

Skriv til os

Udfyld formularen, så kontakter vi dig for en uforpligtende samtale

  København V

  Vesterbrogade 33
  1620 København V
  31311136

  DE ADVOKATETISKE REGLER

  Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

  Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

  God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

  Tavshedspligt: pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.

  Interessekonflikter: situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.

  Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

  FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK

  Boligadvokatkontoret er desuden – på linje med andre advokatvirksomheder – underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Boligadvokatkontoret til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

  Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Boligadvokatkontoret til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Boligadvokatkontoret også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.
  Læs om Boligadvokatkontorets Forretningsbetingelser.