Ring på 3131 1136

Grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningens formål er bl.a. at sikre driften og vedligeholdelsen af fælles bygninger, anlæg og private fællesveje. Pligten til at etablere en grundejerforening vil typisk være reguleret i en servitutbestemmelse. Af servitutbestemmelsen vil det også fremgå, hvorvidt ejerne af ejendommen har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Såfremt der ikke er tinglyst en servitut på ejendommen, kan medlemspligten også fremgå af en lokalplan. Som medlem af grundejerforeningen skal der betales et kontingent. Hvor stort dette kontingentbeløb er afhænger af den enkelte forening, men vil sædvanligvis ligge mellem kr. 500,- og kr. 4.500,- om året.

Det er foreningens vedtægter, der regulerer grundejerforeningen, og bestyrelsen vil være valgt på en generalforsamling. Grundejerforeningens regnskab samt seneste generalformsalingsreferat vil blive udleveret til køber i forbindelse med salg af en bolig. Ved køb af bolig bør køber således som minimum have grundejerforeningens vedtægter, seneste generalforsamlingsreferater, budget og årsregnskab. Sælger bærer ansvaret for at meddele køber alle relevante forhold vedrørende grundejerforeningen.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her