Ring på 3131 1136

Forsikringsankenævnet

Velkommen til vores guide om forsikringsankenævnet (kendt som Ankenævnet for Forsikring). Vi er her for at hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan klage over forsikrings- og pensionsforhold og sikre, at dine rettigheder som forbruger bliver respekteret.

Hvad er Ankenævnet for Forsikring?

Ankenævnet for Forsikring er et uafhængigt, autoriseret og privat ankenævn, godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren. Vi håndterer forsikringsklager fra private forbrugere og er her for at sikre en retfærdig behandling i forsikringssager.

Hvilke betingelser er der for at indgive en klage?

For at indgive en klage skal det dreje sig om dine egne forsikringer, vedrøre privatlivets forsikringsforhold og omhandle et konkret økonomisk mellemværende. Inden du klager til Ankenævnet, er det nødvendigt at have klaget til dit forsikringsselskab først. Klagen skal enten være fastholdt af forsikringsselskabet eller være ubesvaret for at kunne indsendes til ankenævnet. Der pålægges et gebyr på 200 kr. for at indgive en klage, som refunderes ved medhold.

Få et uforpligtende tilbud

  Ankenævnet afsiger kendelse

  Før ankenævnet træffer afgørelse, får forsikringsselskabet mulighed for at kommentere på klagen, og du har ligeledes mulighed for at kommentere på selskabets svar. Efter behandlingen af sagen afsiger Ankenævnet en kendelse. Hvis forsikringsselskabet vælger at afvise at følge kendelsen, skal dette meddeles Ankenævnet inden 30 dage. Husk, forsikringsselskabet er ikke juridisk forpligtet til at følge en kendelse fra ankenævnet, hvilket kan resultere i en retssag ved domstolene.

  Få professionel hjælp fra BV Advokater

  Vi er stolte over at være en del af BV Advokater og har kontorer i Aarhus og København. Vores erfarne advokater specialiserer sig i personskade- og forsikringssager og står klar til at rådgive dig. Vi tilbyder en gratis og uforpligtende samtale, hvor vi vurderer din sag og arbejder hårdt for at sikre, at du får den erstatning, du har krav på.

  Få en retfærdig behandling med BV Advokater:

  1. Vi er repræsentant for skadelidte: Vi agerer udelukkende som advokater for skadelidte. Dette betyder, at vores loyalitet og fokus er centreret omkring dine interesser som klient. Vi repræsenterer ikke forsikringsselskaber eller andre modparter, hvilket sikrer, at vores primære mål er at forsvare dine rettigheder og opnå den bedst mulige løsning for dig.
  2. Specialister i personskadesager: Vores advokater er specialiserede inden for området for personskadesager. Dette indebærer, at de besidder en dybdegående forståelse for de juridiske og praktiske aspekter af personskadesager. Vores specialisering tillader os at håndtere komplekse sager effektivt og med høj faglig ekspertise. Med vores mange års erfaring inden for området kan du være tryg ved, at vi har håndteret et bredt spektrum af personskadesager. Denne erfaring har givet os en indsigt i de forskellige udfordringer, klienter kan stå over for, og vi bruger denne viden til at udvikle skræddersyede strategier for at imødekomme dine behov bedst muligt.
  3. Sikre dig den erstatning, du har krav på: Vores overordnede mål er at sikre, at du modtager den erstatning, du retmæssigt har krav på i forbindelse med din personskade. Dette indebærer en grundig gennemgang af din sag, effektiv håndtering af juridiske procedurer og forhandling med forsikringsselskaber. Vi er dedikerede til at optimere dine chancer for en retfærdig erstatning, uanset kompleksiteten af din sag.
  forsikringsankenævnet