Ring på 3131 1136

Advokatforbehold

Et advokatforbehold er et forbehold i købsaftalen om, at handlen betinges af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed inden for en frist på som oftest 3-5 hverdage.

Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen. Som køber skal du selv bede ejendomsmægleren eller sælger om, at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen, inden du skriver under.

Når advokatforbeholdet er behørigt indsat i købsaftalen, kan du omkostningsfrit komme ud af handlen. Det betyder, at du har tid til at rådføre dig med din advokat om købet, selvom du allerede har skrevet under. Advokaten gennemser købsaftalen samt handlens dokumenter og vurderer, om handlen kan godkendes, eller om der skal stilles særlige betingelser eller foretages yderligere undersøgelser af ejendommen eller andet.

Et advokatforbehold kan eksempelvis formuleres således:

“Købers underskrift på købsaftalen er betinget af, at handlen kan godkendes i sin helhed af advokat Marianne Buchwald Hansen, Boligadvokatkontoret ApS. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest 5 hverdage efter, at købsaftalen med begge parters underskrift er kommet frem til købers advokat.”

Såfremt der ikke er tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen, kan du kun komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret. I sådanne tilfælde skal du betale en godtgørelse til sælgeren på 1 pct. af købesummen. Der skal fremsendes en skriftlig meddelelse og betales godtgørelse inden 6 hverdage.

Se nærmere om fortrydelsesret

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her