Ring på 3131 1136

BBR-meddelelse

En BBR-meddelelse indeholder de oplysninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos kommunen for den pågældende ejendom.

I BBR fremgår blandt andet oplysninger om bygningens identifikation, opførelsesår, om- og tilbygningsår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer, energiforsyning og anvendelse.

Det er den kommune, hvor ejendommen er beliggende, der udsteder BBR-meddelelsen. Oplysningerne i BBR-meddelelsen er dels indberetninger fra ejeren og dels kommunens egne oplysninger om ejendommen.

Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de faktiske forhold og oplysningerne i BBR-meddelelsen. Det kan eksempelvis forekomme, at et ekstra toilet ikke er blevet registreret i BBR-meddelesen.

Hvis du som køber er i tvivl om dette, bør du overveje at rådføre dig med en advokat.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her