Ring på 3131 1136

Deponering af købesum

Det vil ofte være aftalt, at køber få dage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter, deponerer en udbetaling hos sælgers pengeinstitut eller ejendomsmægler.

En ejendomsmægler må højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen, dog mindst kr. 35.000 og højst kr. 200.000. Beløb som ejendomsmægleren modtager herudover, skal indsættes på en særskilt konto i sælgers navn i et pengeinstitut.

Dette følger af bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler m.v. ved omsætning af fast ejendom.

Beløb, som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Køber stiller en bankgaranti for den resterende del af købesummen. Garantien afløses af kontant deponering af købesummen pr. overtagelsesdagen. Dermed kan sælger være sikker på at få sine penge (købesummen). Som alternativ til bankgaranti kan man aftale at køber deponerer købesummen på en spærret konto i sælgers pengeinstitut.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her