Ring på 3131 1136

Ejerpantebreve og pantebreve

Kort fortalt er et pantebrev et lån ydet mod sikkerhed i fast ejendom. Ejeren af en fast ejendom (pantsætter) kan stille sin ejendom som sikkerhed over for en långiver (panthaver). Der findes følgende pantebrevsformer: realkreditpantebreve, ejerpantebreve, skadesløsbreve og sælgerpantebreve. Fælles for dem alle er, at de skal tinglyses for at panthaver sikringsakt er iagttaget.

Ejerpantebreve bliver ofte blive benyttet som sikkerhed af ejerlejligheder. En fordel ved ejerpantebreve er, at de kan genbruges, således at man som køber slipper for at betale variabel tinglysningsafgift ved underpantsætning i det tinglyste ejerpantebrev. Køber skal dog være særlig opmærksom på, at sælger har indfriet gælden i ejerpantebrevet.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her