Ring på 3131 1136

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring skal dække udbedring af skjulte fejl og mangler ved de forsikrede ejendomme, som er opstået, forinden køber overtager ejendommen, og som køber ikke har vidst noget om på forhånd. Der er tale om alle de skader, der ikke fremgår af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Såfremt sælger har gjort brug af huseftersynsordningen, er udgangspunktet, at køber ikke kan rette krav mod sælger for fejl og mangler ved ejendommen, men med en ejerskifteforsikring i hånden kan disse krav blive dækket.

Der findes to typer ejerskifteforsikringer som forsikringsselskaberne udbyder. 1) forsikring med standarddækning (den lovpligtige minimumsdækning) som typisk løber i 5 år og 2) forsikring med udvidet dækning, der typisk løber i 10 år og dækker flere forhold – bl.a. ulovlige kloak- og stikledninger på grunden, forhold ved grunden, der medfører en væsentlig skade på beboelsesbygningen, og forurening af grunden under visse omstændigheder. Desuden kan den dække ulovlige forhold i indretningen af boligen, hvis forholdet også var ulovligt ved opførelsen.

Det er op til køber i hvilket selskab, ejerskifteforsikringen ønskes tegnet. Såfremt det af sælger fremskaffede ejerskifteforsikringstilbud ikke lever op til købers forventninger, kan køber selv indhente alternative tilbud. Det kan være en fordel at tegne husforsikring samme sted som ejerskifteforsikring, da man fx undgår uoverensstemmelser om, hvorvidt en konkret skade er opstået før eller efter overtagelsesdagen, og således om det er husforsikringen eller ejerskifteforsikringen, der skal dække.

Både husforsikring samt ejerskifteforsikring skal træde i kraft den dag, køber flytter ind og dermed overtager den fulde risiko for ejendommen. Såfremt køber disponerer over ejendommen før over-tagelsesdatoen, er det denne dato, der er afgørende.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her