Ring på 3131 1136

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er resultatet af en uvildig undersøgelse af, om boligens elektriske installationer er funktionsdygtige og lovlige.

Den udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, der vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver undervejs. Elinstallationsrapporten giver sammen med tilstandsrapporten en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand.

Der kan bestilles hus- og eleftersyn på en villa, et rækkehus, en villalejlighed og et sommerhus. Der laves sædvanligvis ikke huseftersyn på ejerlejligheder, med mindre det er helt små ejerforeninger. Det skyldes, at det ikke er tilstrækkeligt at gennemgå selve lejligheden, det vil også være nødvendigt at gennemgå ejerforeningens fællesareal. En sådan gennemgang vil være for omfattende at foretage ved et ejerlejlighedssalg, og derfor er det almindeligt accepteret, at ejerlejligheder sælges udenfor huseftersynsordningen.

OBS! I elinstallationsrapporten kan der være et forhold angivet med karakteren ”UN”, hvilket betyder, at der er en skade eller skadesrisiko, som ikke er dækket. Køber skal sørge for, at få undersøgt forholdet med egen byggesagkyndig, idet de omtalte dele og eventuelle følgeskader ellers ikke vil være dækket af en ejerskifteforsikring.

Det er altid sælger, der skal bestille elinstallationsrapporten hos en elinstallatør.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her