Ring på 3131 1136

Energimærke

Det er en forudsætning, ved salg eller udlejning af en ejendom, at der foreligger en gyldig energimærkning. En energimærkning er en vurdering af ejendommens energimæssige tilstand. En energimærkning kan opdeles i to dele: dels en vurdering, der viser energiudgifterne for ejendommen, eksempelvis fjernvarme, gas, olie, el eller vand, dels et besparelsesforslag, der viser, hvorledes man kan reducere energiudgifterne, ved at foretage forbedringer af ejendommen.

Det er som udgangspunkt alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover der skal energimærkes. Dog er nogle ejendomme fritaget for energimærkning, herunder fx sommerhuse, kolonihavehuse, tilbygninger etc.

Ved salg af en ejerlejlighed, andelsbolig eller anpart, er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal betale energimærkningen og sørge for at stille den til rådighed for sælger.

Energimærkningen gælder som hovedregel i 10 år fra udfærdigelsen, hvis den er udarbejdet efter 1. februar 2011.

Energimærkningen er en del af de dokumenter som din boligadvokat gennemgår med dig.

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her