Ring på 3131 1136

Huseftersynsordningen

Sælger kan frigøre dig for sit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler ved anvendelse at huseftersynsordningen.

For at frigøre sig for ansvaret, skal sælger opfylde følgende krav:

  • Få lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • Indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • Skriftligt tilbyde køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • Fremlægge tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden køber afgiver et købstilbud

Sælgers ansvar bortfalder ikke, hvis sælger – eller mægler – ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring, inden købsaftalen underskrives af køber.

Selvom sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, er sælger fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder sælger ikke den såkaldte loyale oplysningspligt, risikerer sælger alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Sælger hæfter således fortsat for mangler ved selve grunden, f.eks. forurening. Endvidere hæfter sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter sælger for bygningens stikledninger, herunder kloaker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er et resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Sælger kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et rækkehus, en villalejlighed og et sommerhus. Der laves normalt ikke huseftersyn på ejerlejligheder, med mindre det er helt små ejerforeninger. Det skyldes, at det ikke er tilstrækkeligt at gennemgå selve lejligheden, det vil også være nødvendigt at gennemgå ejerforeningens fællesareal. En sådan gennemgang vil være for omfattende at foretage ved ethvert ejerlejlighedssalg, og derfor er det almindeligt accepteret, at ejerlejligheder sælges udenfor huseftersynsordningen.

Det er frivilligt for sælger, om sælger ønsker at benytte huseftersynsordningen, hvilket skal fremgå af købsaftalen.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her