Ring på 3131 1136

Husforsikring

Det er lovpligtigt, at boligejeren holder ejendommen brandforsikret i de tilfælde, hvor der er optaget lån i ejendommen, udstedt pantebrev til et realkreditinstitut eller en bank. Hensynet bag husforsikringen er at sikre panthaverne deres tilgodehavende i tilfælde af brand. Køber skal sørge for at sætte sig godt ind i forsikringstilbuddet, inden forsikringen tegnes, idet der findes adskillige dækninger og valgmuligheder, ligesom med ejerskifteforsikringen. Det mest almindelige er, at boligejere også tegner en bygningskaskoforsikring, der fx dækker stormskader, lynnedslag, husejeransvar, indbrud, hærværk og nedbør. Derudover findes der adskillige former for tillægsdækning, herunder blandt andet svampedækning, rådskade, rør- og kabeldækning, insektdækning etc. Husforsikringen skal – ligesom ejerskifteforsikringe – tegnes inden overtagelsesdagen. Modsat ejerskifteforsikringen dækker husforsikringen skader, der opstår efter overtagelsesdagen. Vi anbefaler køber at tegne hus- og ejerskifteforsikring i samme forsikringsselskab.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her