Ring på 3131 1136

Kurssikring

Det er sædvanligt, at størstedelen af købesummen ofte vil blive lånt i et realkreditinstitut ved køb af fast ejendom. Realkreditinstitutter har ikke en kassebeholdning, de låner ud af, som pengeinstitutter eksempelvis har. Når du som køber låner penge i et realkreditinstitut, foregår det ved, at realkreditinstituttet udsteder obligationer som sælges på markedet, hvorefter du som køber får pengene fra salget. Hvor mange kontanter låntager for ud af det, afhænger af obligationernes kurs på salgstidspunktet.

I perioden fra køber accepterer lånetilbuddet, til lånet hjemtages, vil der være risiko for, at renten bliver påvirket. Ved et kontantlån vil den månedlige ydelse stige, hvis renten udvikler sig ugunstigt, og ved obligationslån vil der være risiko for, at man skal betale kurstab kontant ved hjemtagelse af lånet.

For at undgå dette, kan man indgå aftale med realkredit- eller pengeinstituttet om kurssikring af sit lån. En kurssikringsaftale fastlåser den kurs, lånet til sin tid bliver udbetalt til, således at det aftales, hvornår lånet skal udbetales og til hvilken kurs. Prisen for en kurssikring er dels et gebyr, dels et fradrag i dagskursen. Fradraget afhænger af hvor lang tid kurssikringsaftalen skal løbe.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her