Ring på 3131 1136

Privat fællesvej og vejlaug

Der kan være knyttet private fællesveje i området til den ejendom du vil købe. Det vil sædvanligvis være grundejerforeningens opgave at sørge for vedligeholdelse og opretholdelse af vejene. Grundejerforeningens vedligeholdelse består i at sikre, at vejbelægningen er i god og forsvarlig stand, at der er vandløbsmulighed, snerydning etc. Sker der ikke tilstrækkelig vedligeholdelse af den private fællesvej, kan kommunen udstede påbud og udføre de nødvendige foranstaltninger på grundejerforeningens regning.

Ofte vil grundejerforeningen have oprettet et vejlaug til at tage sig af disse opgaver. I nogle tilfælde vil der kun være oprettet et vejlaug og ingen grundejerforening. Den enkelte boligejer i grundejerforeningen har pligt til at betale sin forholdsmæssig andel af udgifterne til vejenes vedligeholdelse og istandsættelse. Det er altid en god idé at sikre sig oplysninger om vejlauget. Som udgangspunkt er du som køber ikke forpligtet til at være medlem, men der kan dog være medlemspligt i medfør af en tinglyst servitut eller lokalplan. Selvom køber fravælger medlemsskabet af vejlauget, har køber/grundejer stadig forpligtelsen til vedligeholdelse.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her