Ring på 3131 1136

Refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. De aflæsninger af diverse forbrugsmålere der foretages på overtagelsesdagen, benyttes til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Sælgers faktiske forbrug sammenholdes med sælgers tidligere acontobetalinger. De udgifter sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som køber egentlig skal betale fra overtagelsesdagen opgøres i refusionsopgørelsen. Når hver udgiftspost er blevet gjort op, når man til sidst frem til et resultat af, hvor meget sælger skylder køber eller omvendt. Poster der typisk indgår i refusionsopgørelsen er ejendomsskatter m.v., renovation og skorstensfejning, vand- og vandafledningsafgift, kontingent til grundejerforening/fællesudgifter til ejerlejlighedsforeningen, oliebeholdning mv. Det vil i de fleste tilfælde være købers advokats opgave at udarbejde refusionsopgørelsen. Det vil fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler. Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, skal såvel køber som sælger godkende den inden for en aftalt frist.

Det er vigtigt at bemærke, at medmindre andet er aftalt mellem parterne, er der ikke mulighed for at medtage kompensationsbeløb for fejl og mangler ved ejendommen over refusionsopgørelsen.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her