Ring på 3131 1136

Servitut

En servitut er en begrænsning af ejerens brug af ejendommen. Servitutter stiftes ved, at ejeren beslutter sig for, at der skal være en indskrænkning i råderetten over ejendommen. Servitutter er kun gyldige, såfremt de er tinglyst på ejendommen. Servitutter gælder for alle fremtidige ejere af ejendommen. Der vil altid være én, der står som påtaleberettiget i henhold til servitutten, og først når den påtalebrettigede bestemmer, at servitutten skal aflyses, ophører fremtidige ejeres forpligtelse til at overholde servitutten. Servitutter kan deles op i privatretlige og offentligretlige rettigheder. En privat servitut kan eksempelvis være en forkøbsret, som ejeren af ejendommen har givet til en anden. En offentlig servitut kan eksempelvis være krav om benyttelse og bebyggelse fra kommunen. Der findes mange forskellige former for servitutter, og da de er aftalebaseret og ejeren selv bestemmer indholdet, er det svært at sige noget generelt om dem.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her