Ring på 3131 1136

Skøde

Et skøde indeholder de helt basale oplysninger om ejendomshandlen, herunder navn og cpr.nr. på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag. Et skøde skal udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk på www.tinglysning.dk. Det tinglyste skøde er en kvittering for, at ejerskabet er overgået fra sælger til køber. Alle vilkårene i købsaftalen skal være i orden og alle forbehold skal være afklaret, forinden skødet tinglyses.

Et skøde kan være betinget, dvs. når der er fastsat betingelser for handlens gennemførelse fra sælgers eller købers side, fx i forbindelse med en udstykning eller arealoverførsel. Når det betingede skøde bliver sendt til tinglysning, fastsætter tinglysningsretten frist for, hvornår der senest skal være tinglyst endeligt skøde. Skødet er først endeligt, når betingelserne for handlen er opfyldt.

Ved tinglysning af skøde på ejerboliger skal der betales en afgift på 0,6 procent af købesummen med tillæg af kr. 1.660,-.

Vi hjælper dig trygt og sikkert igennem dit køb af bolig til faste lave priser.
Ingen handel – Ingen regning!

Kontakt os her